English | Български

Продукти

YouTube

Продукти Козметика Козметика treatments Medical use treatments Medical use Ampoules Ampoules


Fat mover, cellulite

Fat mover, cellulite
 

x.prof 012 Л-Карнитин
 
Свойства на Л-Карнитин: Л-Карнитин намалява наличието в адипоцитите на мастни киселини и глицерол, освободен по време на липолитичния процес.
 
По време на процеса на липолиза, триглицеридите се разделят на две фракции: глицерол и мастни киселини. Естерифицираните мастни киселини имат ограничен капацитет за проникването в митохондриите, изискващи физиологичен преносител, за да изпълни тази стъпка. 
 
Благодарение на неговото действие се увеличава ефикасността на други продукти с подчертано липолитичен ефект.